-::::සිත් ඉම::::-

පැණියාගේ බ්ලොග් කෙරුවාව..

සති අන්තේ ගෙදරට වෙලා නිකන් ඉන්න එකේ බ්ලොග් එකක් වත් ලියන්න ඕනි කියල හිතුනා..මේක ගැන මට මුලින්ම අදහස දුන්නේ ..::EKiCkS::.. කරන ගෙහාන් සහෝදරයා.එයාට මේ ගැන මුලින්ම ස්තුති කරන්න ඕනි...මේකට එන අය"සිත් ඉම" වෙන්න ඕනෙ වෙනස්කම්, මේකට එකතුවෙන්න ඕනෙ දේවල්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කලානම් ඉතින් මට මගෙ බ්ලොග් කෙරුවාව දිගටම කරන් යන්න පුළුවන්.
Share/Save/Bookmark

මුහුණු පොතේ මම

..:හිම වරුසා:..

මගේ ගැන..

My photo
මම දැනට ශ්‍රි ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යයාස ආයතනයේ කාර්මික පුහුණුව කාර්මික ලබන අතර ජීවිතේ හැම සතුටක්ම,දුකක්ම මැදිහත් සිතින් විදදරා ගන්න කොල්ලෙක්.......

සහෘදයෝ.......