-::::සිත් ඉම::::-

පැණියාගේ බ්ලොග් කෙරුවාව..


සිත සන්සුන්ය..පරම පිවිතුරුය
ඒ සිතේ හිස්තැන් නොවේ..
යලි කියමි..
පහදා කියමි..
වීතරාගී සිත නිරමිස වුවා සේ
බෙහෙවින්ම සන්සුන්ය....
නමුදු හදවත
සිත සන්සුන් වුවා සේ නොවේ........
ලයෙහි ඇවිලෙන ගින්දර
මුලුමහත් විශ්වයම
දවන තරම්ය......
ඔබ මා ලගක
හිදියේ නම්
මා හදෙහි රිද්මය
ඔබට ඇසෙනු ඇත..
මා හද එතරම් සසලය......

Share/Save/Bookmark


අතිතයයි දේදුන්නයි
එක වගේම ලස්සනයි...
සිහිනෙන් ගෑ සුවදක් සේ
ඒ මතකය නෙත් තෙමයි...
හිනා වෙවි ලංවු අපි
ඉකිබිදිමින් වෙන් වුනයි...
ඔබ මාගෙන් වෙන්වුන දා
ජීවිතේම පැරදුනයි...........

Share/Save/Bookmark

මුහුණු පොතේ මම

..:හිම වරුසා:..

මගේ ගැන..

My photo
මම දැනට ශ්‍රි ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යයාස ආයතනයේ කාර්මික පුහුණුව කාර්මික ලබන අතර ජීවිතේ හැම සතුටක්ම,දුකක්ම මැදිහත් සිතින් විදදරා ගන්න කොල්ලෙක්.......

සහෘදයෝ.......