-::::සිත් ඉම::::-

පැණියාගේ බ්ලොග් කෙරුවාව..


මල් හීන මවා මගේ නෙත් ලග
හෙමි හෙමින් මගේ ලොව වෙත
වැඩිය එ දවස නුඹ
තවම අමතක නෑ....
මගේ පෙම් සිත ලග
සද හිරු තරු දිවුරා ඔබ
මට මාවත් නැති කලාට
දැන් තරහක් නෑ මම.....

Share/Save/Bookmark

මුහුණු පොතේ මම

..:හිම වරුසා:..

මගේ ගැන..

My photo
මම දැනට ශ්‍රි ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යයාස ආයතනයේ කාර්මික පුහුණුව කාර්මික ලබන අතර ජීවිතේ හැම සතුටක්ම,දුකක්ම මැදිහත් සිතින් විදදරා ගන්න කොල්ලෙක්.......

සහෘදයෝ.......