-::::සිත් ඉම::::-

පැණියාගේ බ්ලොග් කෙරුවාව..හදවතේ රිද්මය හා
මුසු වු නුඹේ ආදරය...
නිමා නොවේ වී
මගේ හද ගැහෙන තුරාවට....
එනමුදු එක් වන්නට
පින් මද වුවත් මේ බවයේ
මං පින් කරන්නම්
ඔබම පතාගෙන
මතු
සසරේ.....

Share/Save/Bookmark

මුහුණු පොතේ මම

..:හිම වරුසා:..

මගේ ගැන..

My photo
මම දැනට ශ්‍රි ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යයාස ආයතනයේ කාර්මික පුහුණුව කාර්මික ලබන අතර ජීවිතේ හැම සතුටක්ම,දුකක්ම මැදිහත් සිතින් විදදරා ගන්න කොල්ලෙක්.......

සහෘදයෝ.......